مقالات مركز تحقيقات لاپاراسكوپی

 

1- Epidemiology of Inflammatory Bowel Diseases in Iran and Asia; A Mini Review.

2- Comparison of the Patients' Satisfaction after Inpatient and Outpatient Operations for Haemorrhoidal Disease.
3- The effect of oral Psyllium Herbal Laxative Powder in Prevention of Hemorrhoids and Anal Fissure during Pregnancy, a Randomized Double Blind Clinical Trial.
4- Sporadic Congenital Hyperplasia of Interstitial Cell of Cajal of Rectum as a Cause of Chronic Constipation.5-  A retrovesical approach for the laparoscopic repair of vesicouterine fistulas.
6-  Response to Mandal et al. (RE: Laparoscopic anatrophic nephrolithotomy for management of complete staghorn renal stone: Clinical efficacy and intermediateterm functional outcome).

7- Author's Response to Mandal et al.
8- Laparoscopic pyelolithotomy versus percutaneous nephrolithotomy for a solitary renal pelvis stone larger than 3 cm: a prospective cohort study.
9- The Comparison of Two Methods of Steroid Therapy via Appendicostomy and Enema in Experimental Acetic Acid Induced Ulcerative Colitis in Dog.
10- Comparison of the patients' satisfaction after inpatient and outpatient operations for haemorrhoidal disease.
11-  A New Method of Repairing Giant Omphaloceles with Bilateral Mesh Grafts Lateral to the Rectus Abdominis Muscles.
12- Totally Transanal LESS Pull-Through Colectomy: A Novel Approach for Avoiding Abdominal Wall Incision in Children with Long-Segment Intestinal Aganglionosis.
13- Optimizing the technique of right laparoscopic adrenalectomy with a modified trocar arrangement and dynamic liver retraction: A comparative study with standard technique.
14- Laparoscopic Anatrophic Nephrolithotomy for Management of Complete Staghorn Renal Stone: Clinical Efficacy and Intermediate-Term Functional Outcome.
15
Laparoscopic management in stone disease.
16- Prevalence of stomach cancer in Shiraz, Southern Iran.
17-  The effects of levamisole on experimental endometriosis: a randomized controlled trial in a rat model.
18- Superselective a-adrenergic blockers versus transurethral resection of the prostate: a prospective comparison of health-related quality of life outcome after treating patients with benign prostatic hyperplasia.
19-  Systemic Immunologic and Inflammatory Response After Laparoscopic Versus Open ephrectomy: A Prospective Cohort Trial.
20- Delayed Glans Necrosis after Circumcision:Role of Testosterone in Salvaging Glans.
21-   Laparoscopic Ureteroureterostomy for the Management of Obstructive Uropathy Caused by Congenital Ureteric Entrapment in the Iliac Bone.
22- Laparoendoscopic Single-Site Nephrectomy Using Standard Laparoscopic Instruments.
23- Removal of an entrapped large metallic dilator from the sigmoid neovagina in a male-to-female transsexual using a laparoscopic approach.
24-  Laparoscopic Simple Nephrectomy After Previous Ipsilateral Open Versus Percutaneous Renal Surgery.
25- Laparoscopic Restorative Proctocolectomy Without Diverting Loop leostomy in Patients With Familial Adenomatous Polyposis.
 
26- Epidemiology of Inflammatory Bowel Diseases (IBD) in Iran: A review of 740 patients in Fars province, Southern Iran. 

27- A comparison of hemodynamic changes during laryngoscopy and endotracheal intubation by using three modalities of anesthesia induction.
28- Effects of different methods of diuresis on renal function of patients receiving kidney transplantation: A randomized, controlled,double-blind trial.
29-  Comparison of different non-pharmacological preoperative preparations on gastric fluid volume and acidity: a randomized controlled trial.
30-  The Perioperative Effect of Ascorbic Acid on Inflammatory Response in Coronary Artery Bypass Graft Surgery; A Randomized Controlled Trial Coronary Artery Bypass Graft Surgery.
31-
Laparoscopic Nephrectomy for Nonfunctioning Kidneys Is Feasible After Previous Ipsilateral Renal Surgery: A Prospective Cohort Trial.
32-  Association rate between incisional and pelvic endometriosis.
33-  Laparoscopic management of müllerian duct cysts in infants.
34-  The Healing Effect of Mixture of Honey, Putty, Vitriol and Oliveoil in Pseudomonas aeroginosa Infected Burns in Experimental Rat Model.
 
مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
شیراز، بالاتراز دروازه قرآن، بیمارستان مادر و کودک غدیر، مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی (لاپاراسکوپی
)
شماره تماس: 32279711- 071
نمابر: 32279711- 071
پست الکترونیک:
lrc@sums.ac.ir

  کارگاه ها و همایش ها

كارگاه ها و همايش هاي برگزار شده

 اولين كنگره بين المللی لاپاراسكوپي و جراحي‌هاي كم ‌تهاجمي 88 شیراز

  آئین نامه ها و فرم ها