مسئول مركز تحقيقات جراحی های كم تهاجمی

نام و نام خانوادگي:
زهرا محمدی
مدرک تحصیلی: كارشناس ارشد زيست شناسی سلولی تكوينی
پست الكترونيك:mohammadi_z@sums.ac.ir
تلفن:32279711-071

 
مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
شیراز، بالاتراز دروازه قرآن، بیمارستان مادر و کودک غدیر، مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی (لاپاراسکوپی
)
شماره تماس: 32279711- 071
نمابر: 32279711- 071
پست الکترونیک:
lrc@sums.ac.ir

  کارگاه ها و همایش ها

كارگاه ها و همايش هاي برگزار شده

 اولين كنگره بين المللی لاپاراسكوپي و جراحي‌هاي كم ‌تهاجمي 88 شیراز

  آئین نامه ها و فرم ها