اعضای هیئت مؤسس

رئيس مركز تحقيقات لاپاراسكوپی و عضو هیئت مؤسس
نام و نام خانوادگی: دكتر حميد رضا فروتن
مرتبه علمی: استاد
تلفن: 32279721-0711
پست الكترونيك: Forotanh@sums.ac.ir
 
عضو هیئت علمی و عضو هیئت مؤسس
نام و نام خانوادگي: دكتر نيك اقباليان
 
 
مرتبه علمی: استاد
پست الكترونيك:
 
مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
شیراز، بالاتراز دروازه قرآن، بیمارستان مادر و کودک غدیر، مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی (لاپاراسکوپی
)
شماره تماس: 32279711- 071
نمابر: 32279711- 071
پست الکترونیک:
lrc@sums.ac.ir

  کارگاه ها و همایش ها

كارگاه ها و همايش هاي برگزار شده

 اولين كنگره بين المللی لاپاراسكوپي و جراحي‌هاي كم ‌تهاجمي 88 شیراز

  آئین نامه ها و فرم ها