آزمایشگاه

جراحی لاپاراسکوپی

جراحی لاپاراسکوپی با استفاده از وسایل ظریف و برش نیم الی یک سانتی متری با کمک دستگاه لاپاراسکوپی، لیگاشور، کوتری و ساکشن انجام می شود.جراحی جنین

جراحی جنین علمی نوین می باشد که با استفاده از دستگاه فیتوسکوپ، دستگاه لاپاراسکوپی و دستگاه سونوگرافی انجام می گردد، این روش جراحی برای تشخیص و درمان بیماری های جنین می باشد.


 
مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
شیراز، بالاتراز دروازه قرآن، بیمارستان مادر و کودک غدیر، مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی (لاپاراسکوپی
)
شماره تماس: 32279711- 071
نمابر: 32279711- 071
پست الکترونیک:
lrc@sums.ac.ir

  کارگاه ها و همایش ها

كارگاه ها و همايش هاي برگزار شده

 اولين كنگره بين المللی لاپاراسكوپي و جراحي‌هاي كم ‌تهاجمي 88 شیراز

  آئین نامه ها و فرم ها