تاريخچه مرکز

مرکز تحقیقات لاپاراسکوپی در سال 1388 در بیمارستان نمازی با حضور اعضا فعال مرکز تشکیل شد. با پی گیری های به عمل آمده چندین کنگره بین المللی جهت جراحان عمومی, جراحان متخصص زنان, جراحان یورولوژی و جراحان اطفال تشکیل گردید. کارگاه های آموزشی جهت دستیاران رشته های مختلف جراحی و هم چنین جراحان مختلف برگزار شد.

از سال 1389 مرکز به بیمارستان مادر انتقال پیدا کرد و در آنجا سمینارها و کارگاه های مختلفی برگزار شد. اتاق عمل حیوانات جهت انجام تحقیقات و تمرین ایجاد شد. اتاق عمل OR1 و Core  تشکیل گردید. طرح ها و پژوهش های متعددی مصوب و اجرا شد. در حال حاضر این مرکز در بیمارستان مادر و کودک مشغول به کار است. فلوشیپ های کوتاه مدت و طولانی مدت مصوب گردیده و تا کنون 4 نفر فارغ التحصیل شده اند.

در سال های آینده با کمک مراکز تحقیقات لاپاراسکوپی دانشگاه تهران و دانشگاه مشهد به صورت سالانه قرار بر تشکیل سمینار های بین المللی شده است. تفاهم نامه بین دانشکده های مهندسی, مرکز تحقیقات لاپاراسکوپی و سایر دانشکده های دانشگاه شیراز منقعد گردیده و تا کنون 2 سمینار در خصوص این تفاهم نامه برگزار شده است.
 
مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
شیراز، بالاتراز دروازه قرآن، بیمارستان مادر و کودک غدیر، مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی (لاپاراسکوپی
)
شماره تماس: 32279711- 071
نمابر: 32279711- 071
پست الکترونیک:
lrc@sums.ac.ir

  کارگاه ها و همایش ها

كارگاه ها و همايش هاي برگزار شده

 اولين كنگره بين المللی لاپاراسكوپي و جراحي‌هاي كم ‌تهاجمي ارديبهشت ماه 88 شیراز

دومین کنگره بین المللی لاپاراسکوپی و جراحی های کم تهاجمی آبانماه 90 شيراز

 چهارمين كنگره بين المللي جراحي هاي كم تهاجمي ارديبهشت ماه 94  شيراز

ششمين كنگره آسيايي اندومتريوز و ششمين كنگره بين المللي جراحي هاي كم تهاجمي آذر ماه 96 شيراز