همکاری ها و موافقت نامه ها

همکاری ها

- همکاری با مرکز قلب و عروق.
- همكاري با مركز تحقيقات كولوركتال.
- همکاری با مرکز تحقيقات ارتودنسی.
- همکاری با بیمارستان والدبرون بارسلونا.
- همکاری با بیمارستان کودکان تگزاس.

موافقت نامه ها

- موافقت نامه با دانشگاه شیراز.
- موافقت نامه با مركز 
تحقيقات كولوركتال.
موافقت نامه با مركز تحقيقات ناباروري.
موافقت نامه با مركز تحقيقات هیستومورفومتری و استریولوژی.

این مرکز آماده همکاری با مراکز مختلف دانشگاه علوم پزشکی میباشد.


 
مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
شیراز، بالاتراز دروازه قرآن، بیمارستان مادر و کودک غدیر، مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی (لاپاراسکوپی
)
شماره تماس: 32279711- 071
نمابر: 32279711- 071
پست الکترونیک:
lrc@sums.ac.ir

  کارگاه ها و همایش ها

كارگاه ها و همايش هاي برگزار شده

 اولين كنگره بين المللی لاپاراسكوپي و جراحي‌هاي كم ‌تهاجمي ارديبهشت ماه 88 شیراز

دومین کنگره بین المللی لاپاراسکوپی و جراحی های کم تهاجمی آبانماه 90 شيراز

 چهارمين كنگره بين المللي جراحي هاي كم تهاجمي ارديبهشت ماه 94  شيراز

ششمين كنگره آسيايي اندومتريوز و ششمين كنگره بين المللي جراحي هاي كم تهاجمي آذر ماه 96 شيراز