فعالیت های مرکز

مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی (لاپاراسكوپی) در زمينه  های مختلف جراحی از جمله جراحی کودکان. جراحی جنین. جراحی مغز و اعصاب. جراحی کلیه و مجاری ادرار. جراحی چاقی. جراحی زنان و زایمان  فعالیت می کند.

 
مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
شیراز، بالاتراز دروازه قرآن، بیمارستان مادر و کودک غدیر، مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی (لاپاراسکوپی
)
شماره تماس: 32279711- 071
نمابر: 32279711- 071
پست الکترونیک:
lrc@sums.ac.ir

  کارگاه ها و همایش ها

كارگاه ها و همايش هاي برگزار شده

 اولين كنگره بين المللی لاپاراسكوپي و جراحي‌هاي كم ‌تهاجمي 88 شیراز

  آئین نامه ها و فرم ها