آموزش های تخصصی

دوره های کوتاه مدت لاپاراسکوپی

- تاریخچه و مقدمه، آشنايی با وسايل و تجهيزات، ديدن ست و وسايل لاپاراسكوپی.
- آشنايی با نحوه ورود وسايل جراحی به شكم بدون يا با كمترين آسيب به ارگان های داخل شكمی، ارگونمی، بی هوشی، چیدن اشکال روی کاغذ با قیچی لاپاراسکوپی.
- نگهداری و استریلزاسیون وسایل، لاپاراسکوپی بدون گاز، آشنایی با انواع لنز و سیستم های کوتری.

- عوارض فیزیولوژیک تزریق گاز در شکم، موارد منع انجام لاپاراسکوپی، عوارض لاپاراسکوپی، انجام عمل قطعه كردن بر روی گوشت مرغ.
- شناخت نحوه قرار گرفتن صحيح وسايل، آشنايی بيشتر با آناتومی ديواره شكم و محل عبور عروق جداره شكمی، آشنایی بانحوه ورود وسایل جراحی به شکم، جراحی حيوان.
- جراحی زنده، بخیه در لاپاراسکوپی.دوره های طولانی مدت لاپاراسكوپی

- برگزاری پنج دوره 6-4 ماهه لاپاراسكوپی پايه (مصوب وزارتخانه).

- برگزاری يك دوره يكساله لاپاراسكوپی.

- برگزاری دو دوره لاپاراسكوپی پايه برای دستياران خارجی.


 
مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
شیراز، بالاتراز دروازه قرآن، بیمارستان مادر و کودک غدیر، مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی (لاپاراسکوپی
)
شماره تماس: 32279711- 071
نمابر: 32279711- 071
پست الکترونیک:
lrc@sums.ac.ir

  کارگاه ها و همایش ها

كارگاه ها و همايش هاي برگزار شده

 اولين كنگره بين المللی لاپاراسكوپي و جراحي‌هاي كم ‌تهاجمي 88 شیراز

  آئین نامه ها و فرم ها