آموزش های عمومی

 برگزاری همايش ملی سومين مدرسه تابستانی علوم بين رشته ای با همكاری دانشگاه شيراز

- معرفی لاپاراسكوپی و حيطه كاربرد آن.
- لاپاراسكوپی در بيماريهای زنان.
- لاپاراسكوپی در يورولوژی.
- لاپاراسكوپی در جراحی قلب.
- لاپاراسكوپی در درمان چاقی.
- برگزاری نمايشگاه لاپاراسكوپی شامل، كليه ابزارهای جراحی، ساخت و ساز و ابداع و اختراع.

 آموزش تور دانشجويی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

- ارايه توضيحات در مورد علم لاپاراسکوپی، معرفی ابزارهای لاپاراسکوپی.
- کار به صورت عملی بر روی مولاژهای لاپاراسکوپی.
-بازدید از خانه حيوانات و معرفی دستگاههای لاپاراسکوپی و نحوه کار با آنها.
-بازدید از اتاق های عمل لاپاراسکوپی و آشنایی و کاربرد هر یک از وسایل و دستگاهها در حین عمل.

برنامه های آموزشي برای رزيدنت ها و فلوها در گروهاي زنان، جراحي عمومي، جراحي كولوركتال ، اطفال و ... .

 کار به صورت عملی بر روی مولاژهای لاپاراسکوپی. 
مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
شیراز، بالاتراز دروازه قرآن، بیمارستان مادر و کودک غدیر، مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی (لاپاراسکوپی
)
شماره تماس: 32279711- 071
نمابر: 32279711- 071
پست الکترونیک:
lrc@sums.ac.ir

  کارگاه ها و همایش ها

كارگاه ها و همايش هاي برگزار شده

 اولين كنگره بين المللی لاپاراسكوپي و جراحي‌هاي كم ‌تهاجمي ارديبهشت ماه 88 شیراز

دومین کنگره بین المللی لاپاراسکوپی و جراحی های کم تهاجمی آبانماه 90 شيراز

 چهارمين كنگره بين المللي جراحي هاي كم تهاجمي ارديبهشت ماه 94  شيراز

ششمين كنگره آسيايي اندومتريوز و ششمين كنگره بين المللي جراحي هاي كم تهاجمي آذر ماه 96 شيراز